Kleje cyjanoakrylowe -

Przejdź do treści

Menu główne:

Kleje cyjanoakrylowe

Klej cyjanoakrylowy do gumy
Kleje cyjanoakrylowe  to szczególna rodzina klejowa. Są wolne od rozpuszczalników i prawie zawsze są przeźroczyste. Posiadają konsystencję od rzadkich cieczy aż po gęste lub galaretowate masy. Stosuje się je do bardzo małych szczelin, max. do 0,15 mm. Cyjanoakryle reagują poprzez wilgoć zawartą w powietrzu i wyróżniają się bardzo krótkim czasem reakcji. Dlatego czasem nazywa się je klejami sekundowymi.
Odporność na temperatury -30°C do +100°C. (poprzez dodanie odpowiedniego stabilizatora można uzyskać wytrzymałość do +120°C).
Kleje cyjanoakrylowe uzyskują  mocne połączenia na: stali, aluminium, tworzywach sztucznych: PMMA, ABS, polistyrol, NBR, Butyl, EPDM, SBR), PCV twardym, skórach, drewnie. Z powodu szybkiej reakcji kleje CA należy używać tylko do klejenia małych powierzchni. Stosowane są do produkcji sprzętu domowego, kasetonów, obudów z tworzyw sztucznych, samochodów, głośników i innego sprzętu elektronicznego. Używane są również do remontów i napraw różnych elementów. Osiągają wytrzymałość na ścinanie od ok. 7 do 20 N/mm 2 .
Zastosowanie: Klejenie drobnych elementów metalowych, z gumy i tworzyw sztucznych, klejenie O-ringów, łączenie drobnych elementów ze stali i metali kolorowych, naprawy drobnych elementów z tworzyw sztucznych.Połączenia są odporne na oleje i paliwa, słabiej na wilgoć, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach. Tym niemniej zajmują poważne miejsce w przemyśle ze względu na łatwość wykonania i szybkość uzyskiwania wytrzymałości ręcznej - w ciągu kilku, kilkudziesięciu sekund.
Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do klejenia.
Powierzchnie powinny być suche, czyste od kurzu, oleju i smaru oraz innych zanieczyszczeń. Środki separujące muszą zostać usunięte z powierzchni płyt z tworzyw sztucznych. Do odtłusz­czania powierzchni zaleca się stosować Cleaner UL, użyć można także innych środków myją­cych (np. izopropanol, etanol lub aceton). Powierzchnie elementów wykonanych z tworzyw uni­polarnych (PE, PP, PTFE, PA itp.), które są z natury trudnosklejalne, przed klejeniem wymagają specjalnego traktowania. W wielu przypadkach wystarczające może być zastosowanie primera
CAP1.
Stosowanie.
Zwykle kleje cyjanoakrylowe Monolith nakłada się w postaci kropel lub wstęg na jedną z po­wierzchni. Zaraz po tym nie zwilżona powierzchnia powinna być dociśnięta i prawidłowo umiej­scowiona. Po krótkim docisku, w przeciągu kilku sekund następuje polimeryzacja. W praktyce nakładanie kleju w postaci kropel sprawdziło się jako jedna z najbardziej użytecz­nych metod: zależnie od wielkości klejonych elementów nakłada się równomiernie jedną lub kil­ka kropel kleju na jedną z klejonych części. Następnie poprzez dociśnięcie drugiej części uzy­skuję się cienką warstwę kleju. Proces utwardzania zachodzi natychmiast po złączeniu części. Inną zaletą, oprócz szybkości i prostoty pracy, jest obniżone zużycie kleju. Poprzez użycie spe­cjalnych, wykonanych z polietylenu buteleczek z końcówkami dozującymi lub urządzeń dozują­cych, bardzo łatwo podawać optymalną ilość kleju w procesach seryjnej produkcji przemysło­wej.
Utwardzanie.
Grubość warstwy kleju nigdy nie powinna przekraczać 0,2mm. Grubsza warstwa powoduje tyl­ko spowolnienie utwardzania. Aby wypełnić większe nierównomierności pasowania, należy użyć kleju o większej lepkości lub w postaci pasty. Im grubsza warstwa kleju, tym mniej kom­pletny jest proces polimeryzacji. Czas utwardzania zależy również od chemicznego charakteru powierzchni klejonych materiałów. Powierzchnie kwaśne wydłużają czas sieciowania, zasadowe zaś przyspieszają polimeryzację klejów cyjanoakrylowych. Powierzchnie materiałów, które re­agują z kwasami, mogą nie tylko opóźnić utwardzanie, ale nawet czasem w ogóle do niego nie dopuścić.
Kleje cyjanoakrylowe Monolith ®

Klej cyjanoakrylowy CE 10-3
Doskonały w klejeniu elastomerów (naturalna lub syntetyczna guma) i tworzyw sztucznych. Szczególne cechy tego kleju to dobre własności zwilżające, dobra płynność i maksymalnie szybkie wstępne utwardzanie. Spojenia wykonane tym kle­jem są szczególnie odporne na czynniki klimatyczne i starzenie. Skład chemiczny czyni go odpornym na większość dodatków elastomerowych. Szczególnie przydatny do wykonywania nietypowych uszczelek O-ringowych i kształtek wykonanych z elastomerów i gumy litej lub porowatej.

Klej cyjanoakrylowy CE 15-3
Dobrze sprawdza się w klejeniu EPDM. Utwardza się bardzo szybko, a połączenie jest odporne nastarzenie i warunki atmosferyczne.

Klej cyjanoakrylowy CE 40-3
Doskonały w szybkim klejeniu tworzyw sztucznych. Uzyskano bardzo dobre wyniki w komorze starzeniowej przy łączeniu materiałów elastycznych. Połączenie jest odporne na starzenie i na wibracje.
Po zastosowaniu primera CAP-3 uzyskuje się dobre efekty w łączeniu polietylenu (PE), polipro-pylenu (PP), i PTFE oraz innych trudnych w łączeniu tworzyw sztucznych.
Do precyzyjnego dozowania, ulepszone płynięcie. Średnia lepkość tego łatwo płynnego kleju pozwala na wypełnienie drobnych nierówności łączonych plastyków i elastomerów. Klej ten jest zaliczany do grupy uniwersalnych, dobrze klei uszczelki, tworzy­wa, metale. Wykazuje dużą odporność na wiele czynników atmosferycznych.


Klej cyjanoakrylowy CE 60-3
Łączy metale, elastomery, tworzywa sztuczne, równieżmateriały porowate, jak drewno, korek, skórę. Szczególnie nadaje się do klejenia materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Klej nie tworzy „nitek".

Klej cyjanoakrylowy CE 90-3
Żel, co pozwala na stosowanie go na pionowych powierzchniach ( nie spływa -własciwości tiksotropowe )
Szczególne zalety: nie ciągnie się przy stosowaniu z tuby, nie ścieka, nawet gdy jest nakła­dany na powierzchnie pionowe, wypełnia szczeliny i ma dobrą przyczepność do metali, plastyków i ela­stomerów. Może być stosowany do materiałów poro­watych.

Klej cyjanoakrylowy CX 70-3
Częściowo elastyczny. Klejenie materiałów o różnychwspółczynnikach
rozszerzalności cieplnej. Połączenie jest odporne na starzenie i 
nawibracje. Klejenie tworzyw sztucznych i metali. Klej o kolorze czarnym o dużej 
lepkości. Charakte­ryzuje się wolnym utwardzaniem, lecz jest odporny na udary i wysokie temperatury (do 140°C). Jest stosowany do estetycznych połączeń o dużych parametrach wytrzymałościowych. 
Monolith® CX 70-3 jest doskonały w szybkim klejeniu tworzyw sztucznych. Uzyskano bardzo dobre wyniki w komorze starzeniowej przy łączeniu materiałów elastycznych. Nadaje się znakomicie do klejenia materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Połączenie jest odporne na starzenie i na wibracje. 
Po zastosowaniu podkładu CAP uzyskuje się dobre efekty w łączeniu polietylenu (PE), polipro-pylenu (PP), i PTFE oraz innych trudnych w łączeniu tworzyw sztucznych.

Klej cyjanoakrylowy CM 30-3
Klejenie metali oraz metali z elastomerami. Uniwersalny klej w grupie CM. Normalnie utwar­dzający się, łatwo płynny i z właściwościami dobre­go przylegania do metali. Klejenie metali między sobą i z elastomerami.

Klej cyjanoakrylowy CA 20-3
Bez zapachu, bez nalotu. Zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach ( estetyka połączeń )
Klej charakteryzujący się brakiem zapachu i dymie­nia. Podstawowa zaleta to brak osadów spolimeryzowanego kleju na łączonych powierzchniach. Chętnie stosowany przez niektórych producentów biżuterii z bursztynu i srebra. 
Szczególnie zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach. Inna zaleta to brak wykwitów wokół miejsca klejonego, stąd wysoka estetyka połączeń.

Klej cyjanoakrylowy CA 60-3
Monolith® CA 60-3 to klej ogólnego stosowania o słabym zapachu, nie powoduje dymienia.
Szczególnie zalecany do klejenia delikatnych tworzyw przy wysokich wymaganiach. Inna zaleta: brak wykwitów wokół miejsca klejonego, stąd wysoka estetyka połączeń. Dzięki wysokiej lepkości ma zdolność do wypełniania większych szczelin w porównianiu do kleju CA 20-3.
Primer CAP-3 ( aktywator do powierzchni trudnosklejalnych )            
Aktywator powierzchni ma­teriałów trudnosklejalnych jak np. polietylen, polipro­pylen i silikon. Powierzch­nia pokryta aktywatorem musi doknładie wyschnąć przed naniesieniem kleju (czas schnięcia ok. 1 min.).
CAP-3 jest zalecany przy klejeniu unipolarnych materiałów takich jak: Polietylen (PE), Polipro-pylen (PP), Polioksymetylen (POM), silikon oraz termoplastyczne elastomery (TPE) przy użyciu klejów cyjanoakrylowych Monolith.
CAP-3 zmienia napięcie powierzchniowe, ułatwiając późniejsze klejenie.

Korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem CAP-3 to:
• wysoka wytrzymałość połączenia materiałów, których sklejenie do tej pory było niemożliwe,
• szybkie i łatwa w użyciu metoda wspomagająca klejenie,
• wyższa elastyczność w doborze materiałów.

Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych z aktywatorem
Klej cyjanoakrylowy 
CE 40 z aktywatorem CAP-3 do klejenia tworzyw trudnosklejalnych
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego