Kleje poliuteranowe. Klej poliuretanowy Monolith PU 715-1 .P.W.MIREX Bielsko-Biała -

Przejdź do treści

Menu główne:


Kleje poliuretanowe

Klej poliuretanowy Monolith PU 715-1

Charakterystyka:
Monolith® PU 715-1 jest dwuskładnikowym klejem, niezawierającym rozpuszczalnika, na bazie poliuretanu, bez akceleratora. Żywica zawiera komponenty organiczne z grupami hydroksylowy-mi, gdzie bazą utwardzacza są izocyjaniany. Przez zmieszanie obu składników w stosunku wagowym 5:1 (4:1 niska palność wg Rezolucja IMO A.653 (16)), otrzymujemy poprzez reakcję chemiczną elastyczny klej. Produkt nie wykazuje mierzalnych zmian objętości w czasie sieciowania.

Zastosowanie:
Klej poliuretanowy Monolith® PU 715-1 jest używany zarówno jako klej, jak i jako masa zalewowa do wypełniania, odlewania i zalewania (jako izolator elektryczny do dużych powierzchni np. cewki elektroma-gnesów). Produkt wykazuje dobrą adhezję do metali, drewna, tworzyw sztucznych i twardych pianek. Głównym obszarem zastosowań jest łączenie styropianu do aluminium oraz paneli z pia-nek i wełny mineralnej do blach pokrytych powłokami galwanicznymi w produkcji elementów płyt warstwowych do wytwarzania bocznych ścian nadwozi samochodowych, nadwozi izoter-micznych, centralnych systemów klimatyzacji i budowie statków. 
Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do klejenia:
Powierzchnie powinny być suche, czyste od kurzu, oleju i smaru oraz innych zanieczyszczeń. Metale powinny zostać pokryte podkładem, zwłaszcza jeśli złącze będzie narażone na długo-trwały kontakt z wilgocią. Środki separujące muszą zostać usunięte z powierzchni płyt z two-rzyw sztucznych. Lepszą adhezję można uzyskać, jeśli zmatowi się powierzchnię przed nałoże-niem kleju. Niemniej, wystarcza pokrycie powierzchni podkładem i odtłuszczenie (izopropano-lem, etanolem lub acetonem). Elementy polistyrenowe nie mogą być klejone Monolithem PU 715-1 bez uprzedniego przygotowania powierzchni.
Aplikacja: 
Żywica i utwardzacz muszą zostać zmieszane krótko przed nałożeniem do uzyskania jednorod-nej mieszaniny. Klej można nakładać jedynie w ciągu określonego czasu (czas życia). Po tym czasie mieszanina zaczyna żelować i staje się bezużyteczna. Dlatego należy mieszać tylko taką ilość, jaką można zużyć przed upłynięciem czasu życia. Czas życia zależy od ilości i temperatury zmieszanej partii. Jeśli ilość lub temperatura ulegają zwiększeniu, czas życia skraca się. Odwrotnie, niższe temperatury wydłużają czas życia. Jeśli przedawkuje się utwardzacz, lepkość mieszaniny obniża się, a warstwa kleju stanie się krucha. Klej poliuretanowy Monolith PU 715-1 można nakładać ręcznie przy pomocy szpachli lub przy zastosowaniu sprzętu dozującego do klejów dwuskładnikowych lub za pomocą wałków. Klej nakłada się jedynie na jedną stronę.Składniki kleju nie powinny kontaktować się z wilgocią przed lub w trakcie nakładania, ponieważ powoduje to reakcję z izocyjanianami, co prowadzi do powstawania bąbelków lub tworzenia się piany. Dlatego pojemniki winny być zamykane szczelnie i zabezpieczane przed wilgocią. 
Utwardzanie:
Klej poliuretanowy Monolith może być utwardzany na zimno (w temperaturze pokojowej powyżej +15°C) lub na gorąco. Przebieg utwardzania może być istotnie skrócony przez wzrost temperatury lub dodanie przyspieszaczy (akceleratorów). Ostateczna wytrzymałość jest osiągana po kilku dniach. Przez czas utwardzania powinno się zapewnić odpowiedni nacisk (układanie "na stos", prasa, za-ciski), co pozwala na zmniejszenie grubości warstwy powierzchni klejonej.
Właściwości kleju wymieszanego (składnik A + B):
Gęstość: ca. 1,56 g / cm3
Lepkość: (Brookfield RVT, 20°C) 5 000 - 6 000 mPa·s
Konsystencja: płynna
Zużycie: 200 - 400 g / m2 w zależności od łączonych materiałów
Wytrzymałość wstępna: po 5 - 8 godzinach w temperaturze pokojowej
Wytrzymałość na oddzieranie: (DIN 53 282) 30 - 40 N / cm
 Ewolucja wytrzymałości na ścinanie przy +20°C jako funkcja czasu sieciowania:
dzień 1
5,5MPa
dzień 2
7MPa
 dzień 3
7MPa
 dzień 4
7,5MPa
Wytrzymałość na ścinanie przy różnych temperaturach (sieciowanie 7 dni w temperaturze pokojowej)
-40°C
24MPa
-20°C
24Mpa
O°C
20MPa
+20°C
7,5MPa
+40°C
4MPa
+60°C
2,5MPa
+80°C
1,5MPa
Klej poliuretanowy Monolith 715-1 bazaKlej poliuretanowy Monolith 715-1 utwardzacz
BAZAUTWARDZACZ
Nasze dane odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju chemii i techniki; nie pretendują one do całkowitej kompletności. Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko możliwym błędom, za które nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jest przeprowadzenie własnych doświadczeń. W ten sposób zmienne dane, zależne od zastosowania, sposobu pracy i materiałów, uzyskają każdorazowe potwierdzenie w konkretnych warunkach.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego