Kleje cyjanoakrylowe zalecenia technologiczne -

Przejdź do treści

Menu główne:Zalety klejów cyjanoakrylowych

• Duża wydajność - w porównaniu z innymi , zużycie klejów 
   cyjanoakrylowych wynosi zaledwie od pojedynczej kropli do kilku kropli
   na jedno połączenie, a średnio z l g kleju można uzyskać 80 kropli.
   Przy zastosowaniu odpowiednich systemów dozujących kleje 
   cyjanoakrylowe mogą być bardzo ekonomicznym rozwiązaniem.
• Będąc klejami jednoskładnikowymi, nie wymagają mieszania.
• Utwardzają się w czasie kilku lub kilkunastu sekund bez dodatkowych 
  czynności.
• Dzięki szybkiemu utwardzaniu sklejone części mogą być bezzwłocznie 
  poddawane    następnym operacjom montażowym i nie wymagają
  dodatkowych powierzchni składowych na czas utwardzania.
• Kleją szybko, czysto i bezpiecznie różnorodne materiały.
• Mogą być używane jako metoda mocowania. Skracają czas i często 
  umożliwiają  dużą precyzję montażu.
• Seria klejów CX (specjalne, wzmocnione) została stworzona do   
  odpowiedzialnego  klejenia złącz, pracujących w bardzo wymagających
  warunkach technicznych i środowiska.
• Seria klejów CA, o słabym zapachu, pozwala na uzyskiwanie 
  estetycznych  połączeń, bez białych wykwitów wokół spoiny.
• Seria CM jest desygnowana głównie do klejenia metali ze sobą oraz 
  metali z  elastomerami.
• Monolith CE 90-3 - klej w postaci żelu (tikso-tropowy) umożliwia 
  nanoszenie kleju  na powierzchnie pionowe - nie spływa.

Zakres stosowania, uwagi i zalecenia technologiczne
• Spoiny cyjanoakrylowe nie powinny mieć kontaktu z acetonem i z 
  octanem etylu.  W innych przypadkach należy pytać najbliższego   
  przedstawiciela sieci NTR lub  wykonać odpowiednie próby.
• Przy szczególnie ostrych wymaganiach należy spoinę pokryć powłoką 
  ochronną,  zabezpieczającą przed działaniem stężonych chemikaliów.
• Kleje cyjanoakrylowe są stosowane szczególnie do łączenia małych, 
  dobrze  dopasowanych części, stąd szerokie zastosowanie w masowej   
  produkcji elementów  elektrycznych, elektronicznych, przyrządów 
  pomiarowych i sterujących, narzędzi, elementów z tworzyw i gumy,
  zegarków i elementów optycznych.
• Stosowane są w różnych przemysłach jak metalowy, maszynowy, 
  samochodowy,  stoczniowy, lotniczy itd.
• Kleje cyjanoakrylowe są jedną z ważniejszych technik montażowych.
• Posiadają zdolność łączenia się z materiałami wybuchowymi.
• Na wytrzymałość spoiny cyjanoakrylowej mają wpływ: wilgotność, 
  temperatura,  szerokość zakładki, grubość szczeliny,warunki otoczenia i
  rodzaj klejonych  materiałów.
• Najlepsze wyniki wytrzymałościowe uzyskuje się, klejąc w 
  temperaturze 20-30°C.
• Im cieńsza warstwa kleju tym krótszy czas utwardzania i wyższa 
  wytrzymałość.  Grubość warstwy nie powinna przekroczyć 0,2 mm.
• Spoiny cyjanoakrylowe na ogół są odporne na wodę, nie zaleca się ich 
  jednak w  przypad ku stałego zanurzenia pod wodą.

Tym, którzy dokonują wyboru kleju cyjanoakrylowego między klejem MONOLITH a innymi markami, radzimy mieć na uwadze, że:
• kleje cyjanoakrylowe MONOLITH są poddawane surowym procedurom 
  jakościowym, a w tym 3-krotnej destylacji i osiągają 99-procentową 
  czystość.
• kleje cyjanoakrylowe MONOLITH reprezentują najwyższą jakość.
• procedury produkcyjne gwarantują, że wszystkie partie klejów 
  cyjanoakrylowych  MONOLITH posiadają powtarzalne parametry 
  techniczne - idealnie nadają się do  zastosowań w produkcji seryjnej, w 
  instalacjach  automatycznych i  półautomatycznych.
• kleje cyjanoakrylowe MONOLITH posiadają etykiety i dokumentację w
  języku  polskim.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego